Steden

Stichting Werkcafé ontwikkelt en beheert op lokaal niveau platforms voor en door mensen zonder werk, zowel online als offline. Op dit moment zijn wij actief in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Kromme Rijn – Heuvelrug en Deventer.

Deventer is een iets afwijkende telg in de Werkcafé familie. Deventer Werktalent heeft aan Stichting Werkcafé gevraagd om maandelijks een Werkcafé Live te organiseren. Doel hiervan is een plek te bieden aan werkzoekenden om op een ontspannen manier andere werkzoekenden te ontmoeten, elkaar te inspireren en samen workshops te volgen. Sinds november 2015 is er elke eerste dinsdag van de maand een Werkcafé Live in Deventer.

Visie Werkcafé

Het oog in ons logo staat voor ‘Oog voor Mensen’. Respect voor mensen die in een situatie zitten waar niemand voor gekozen heeft en die niemand wil. Een situatie waarin het lastig is je niet te schamen en hulp te vragen.

De visie van de Stichting Werkcafé is:

  • Ieder mens recht heeft op een gelijke en respectvolle behandeling
  • Ieder mens heeft de potentie om te werken
  • Werkeloos worden kan iedereen overkomen. Je daarvoor schamen is niet zinvol.

Wij leren mensen zelf mondiger te worden, er achter te komen wat zij kunnen en te durven vragen wat zij nodig hebben.

Onze vijf pijlers zijn:

  • geen schaamte
  • durf te vragen
  • lotgenotencontact
  • empowerment
  • veiligheid

Dit is onze filosofie, die we uitdragen in onze aanpak.

Wat wij doen

De kern van onze activiteiten is het organiseren van (minimaal 1x per maand) live bijeenkomsten onder de naam Werkcafé Live op lokaal niveau met gratis workshops en de gelegenheid om te (leren) netwerken. De doelgroep is iedereen op zoek naar werk. Het doel empowerment: leren solliciteren anno nu en zelf (weer) werk vinden. Door het uitdragen van onze filosofie in alle workshops en meetings ervaren mensen de bijeenkomsten als een warm bad, waardoor ze weer zekerder worden en er tegelijkertijd achter komen wat ze willen en kunnen. Met hulp van partners worden de workshops gegeven en worden sollicitatiegesprekken geoefend met mensen uit de praktijk.

De live bijeenkomsten worden altijd gekoppeld aan online uitingen, van een kleinschalige lokale blog tot een compleet online magazine. In het laatste geval wordt de redactie gevormd door mensen uit de doelgroep.Voor hen is dit een werkervaringsplek.