Verslag Werkcafé Live Deventer 2 augustus

Op 2 augustus vond er een speciale zomereditie van Werkcafé Live Deventer plaats. Een editie waarbij het uitwisselen van ervaringen centraal stond.

Celine Curiel, oprichtster en directeur van Stichting Werkcafé verzorgde de opening. Zoals gebruikelijk met daarin een netwerkoefening waarbij deelnemers de opdracht kregen met 3 verschillende mensen te praten over iets waar ze heel enthousiast van worden.
Waarom deze oefening? Op deze manier oefen je met laagdrempelige conversatie, aldus Celine. Dat kan handig zijn voorafgaand aan bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Bovendien ziet een potentiële werkgever graag dat jij echt passie voor iets hebt. En daarnaast is zo’n oefening natuurlijk gewoon leuk om andere deelnemers te ontmoeten en te leren kennen.

Netwerken
Vervolgens vertelde Celine aan de hand van haar eigen loopbaan over haar ervaringen in netwerken.
Allereerst raadde Celine aan om lid te zijn van een netwerk, vanuit je studie of in jouw vakgebied. Via dat netwerk kun je mensen vragen om een netwerkgesprek bij een bedrijf waar je graag zou willen werken. Een van de deelnemers heeft veel ervaring in netwerkgesprekken en vertelt dat het haar altijd iets oplevert: ‘via zo’n gesprek kom ik vaak weer ergens anders uit. Laatst hoorde ik dat het bedrijf mij nooit zou aannemen, maar ook dat geeft duidelijkheid.’
Overigens haalt Celine ook een voorbeeld aan van iemand die juist probeerde om netwerkgesprekken te voeren bij bedrijven waar ze juist niet wilde werken, om te oefenen.
Geef duidelijk aan wat voor soort werk je zoekt en laat ook zien wat jij te bieden hebt. Bij netwerken is het belangrijk om ook iets terug te geven.
Een andere tip is om in je nabije omgeving onder de aandacht te brengen wat voor werk je specifiek zoekt.

Uitwisselen van ervaringen
Het hoofdonderdeel van dit Werkcafé Live bestond uit het uitwisselen van ervaringen. De groep ging uit een in kleine groepen van 4 à 5 personen waarbij de volgende drie vragen centraal stonden:
* Heb je verwerkt dat je momenteel geen baan hebt en hoe heb je dat aangepakt?
* Wat zoek je voor werk? En in welke sector?
* Wat heb jij/ kun jij, waarmee je anderen zou kunnen helpen in het zoeken naar werk?

Na een klein uur heeft iedere groep de uitkomsten gepresenteerd. Met name de vraag over het verwerken van een baan leverde veel suggesties op. Allereerst gaven mensen aan dat het verwerken een proces is dat maanden of zelfs jaren duurt. Bovendien heeft niet iedereen  het verlies van een baan al kunnen verwerken. De volgende suggesties worden genoemd voor het verwerken van het verlies van een baan:
– Opvallend is dat de meesten noemen dat het belangrijk is om actief te blijven en afleiding te zoeken door bezig te zijn met een hobby, sport, in de tuin of in huis.
– Ook het doen van vrijwilligerswerk is vaker genoemd. Je nuttig maken, in contact blijven met anderen.
– Een eigen financieel plaatje maken, dat kan rust geven.
– Proberen om het niet persoonlijk aan te trekken.
– Lotgenoten opzoeken
– Netwerken
– Workshops volgens
– Verder gaan, de blik naar voren richten

Vervolgens hebben we met elkaar gedeeld wat voor werk iedereen zoekt en in welke sector. We hopen dat mensen met een zelfde achtergrond of interesse elkaar nu makkelijker weten te vinden.

Tot slot ging het om de vraag hoe jij iemand anders kunt helpen met het zoeken van werk. Zoals Celine in haar inleiding noemde is netwerken immers wederkerig, het is belangrijk ook iets terug te kunnen geven. Enkele zaken die hieruit naar voren kwamen zijn: elkaar tippen voor bijeenkomsten en workshops, het delen van kennis en (sollicitatie)ervaringen, hulp bieden bij het gebruik van LinkedIn, het nakijken van het CV en sollicitatiebrieven, werkbuddy zijn en een klankbord bieden.

Tot zover het verslag van de zomereditie van Werkcafé Live. Reacties op bovenstaand verslag of het Werkcafé Live van 2 augustus en suggesties zijn welkom via marjolein@werkcafe.nl

Graag tot ziens bij het volgende Werkcafé Live op 6 september in Deventer!
Marjolein