Verslag Werkcafé Live Deventer 1 november

Opnieuw was het volle bak bij Werkcafé Live in Deventer. Ook stonden er weer vier mooie workshops op het programma om werkzoekenden een stapje verder te helpen in hun zoektocht naar werk. Hieronder doen deelnemers verslag.

Sociaal Ondernemen – door Pilar
Op dinsdag 1 november mocht ik deelnemen aan de inspirerende workshop Sociaal Ondernemen door Ana-Mari Harzevoort van Tiluan Adviesbureau. Ana-Mari vertelde ons eerst iets over haar weg naar het Sociaal Ondernemerschap, herkenbaar voor ons als werkzoekenden. Je job weg, wat nu? Op haar pad kwam Sociaal Ondernemerschap. Sociaal Ondernemen blijkt een bloeiende, zeer diverse bedrijfstak: Ana-Mari laat ons enkele succesvolle voorbeelden zien. Daaruit blijkt dat je succesvol kunt zijn als ondernemer terwijl je tegelijkertijd iets betekent voor mensen, natuur of onze planeet als geheel. Mensen zijn bereid om voor de aangeboden ‘toegevoegde waarde’ te betalen.
Dat succes komt natuurlijk niet vanzelf. Na de pauze gaan we daarom zelf aan de slag. Wat zijn jouw interesses en sterke punten? Hoe kun je die vertalen naar een sociale onderneming. Wat is jouw toegevoegde waarde? Met behulp van een sjabloon zetten we onze eerste stappen richting een Business Model en een bijbehorend Verdienmodel. Aan het einde van de middag hebben we nieuwe inzichten gekregen en zijn we aan het denken gezet. Wie weet komt er uit ons clubje wel een nieuwe sociale onderneming tevoorschijn.

De sollicitatiebrief – door Ernst
Met een grote groep bezoeken we de workshop van Jorieke Aarnink over de Sollicitatiebrief. Wat opvalt is dat Jorieke op een plezierige manier uitlegt waarop je bij het schrijven van een sollicitatiebrief moet letten. Ze heeft de workshop goed voorbereid en we steken veel op van haar kennis over HR. Jorieke noemt allerlei voorbeelden waar je op moet letten. Zo adviseert zij ons te werken volgens de AIDA stappen en om altijd eerst te bellen met de contactpersoon bij de werkgever. Bij de openingszin staan we lang stil. Een sollicitatiebrief die door iemand is gebruikt wordt door haar met ons besproken. Jorieke maakt veel tijd vrij om al onze vragen te beantwoorden. Ook doen we nog een rollenspel (een sollicitatiegesprek oefenen) waar bij zij concrete suggesties voor verbetering geeft. Op het eind krijgt iedereen nogmaals de mogelijkheid uitgebreid vragen te stellen. Kortom erg leerzaam en een erg leuke workshop.

Budgetcafe – door Jacqueline en Jean-Louis
Natascha Dasburg vertelde tijdens het Werkcafé van 1 november over hoe om te gaan met de financiële terugval bij het belanden in de WW of bijstand. Daarbij betrok zij ook de deelnemers van de workshop, die onder meer door rollenspelen werden verlokt met hun eigen ervaringen en tips te komen.

Dasburg is via de advocatuur in de sociaal financiële hulpverlening beland. Als advocaat kwam Natascha regelmatig in contact met mensen met financiële problemen (door werkloosheid, echtscheiding , etc.). Op het moment dat zij bij haar kwamen, was het leed vaak al geschied. Door schaamte en er niet over te (durven) praten kwamen velen dan ook in de schuldsanering terecht. Om mensen tijdig te kunnen helpen, heeft zij het Budgetcafe opgericht. Een laagdrempelige plek, waar je met al je (financiële) vragen terecht kunt.
Met het Budgetcafe begeleidt Natascha mensen naar een oplossing van hun financiële problemen. Die kunnen variëren van leren omgaan met een krapper budget tot aan het helpen bij schuldsanering. De nadruk ligt op een op een begeleiding en zelfwerkzaamheid.

Dasburg adviseert om in je kennissenkring financiële problemen bespreekbaar te maken. ´Die mensen kunnen je helpen of op zijn minst op ideeën brengen. ‘ Ideeën en tips vlogen tijdens de bijeenkomst op 1 november over tafel. Enkele tips: doe boodschappen met een lijstje, loop kritisch door jouw vaste uitgaven. Andere tips: spaar elke maand voor het eigen risico in de zorg (385 euro per jaar), probeer bij grote uitgaven met bedrijven een betalingsspreiding te vinden. Of: open een aparte bankrekening waarop je je huishoudgeld zet zodat je bij boodschappen ‘onbekommerd’ kunt winkelen zonder dat het geld voor de laste lasten opgesoupeerd wordt.

Leef je droom
Tot slot gaf Sietske de Waard van Kwestie van Geluk de workshop ‘Leef je droom’. Deze workshop was bedoeld voor werkzoekenden die weten wat zij willen, maar hun droom (nog) niet durven te realiseren. In het eerste deelde iedereen zijn of haar droom. Wat waren er mooie dromen bij! Van een bed & breakfast beginnen in een warm land tot het kappersvak en psychologie met elkaar combineren tot een sociale woongroep voor dementerende ouderen starten. Daarna besteedde Sietske aandacht aan mindset. Hoe werken je hersenen eigenlijk? Hoe komt het dat we vaak negatief over onszelf zijn en denken we eerder in onmogelijkheden dan in mogelijkheden? Is alles wat je denkt überhaupt wel waar? Na een stukje theorie hierover werd er overgegaan op de praktische kant. Hoe kan je nou vrij komen van belemmerende overtuigingen die je over jezelf hebt? Dit werd gedaan door een bekende 4 vragenmethode te oefenen met de deelnemers.

Na de pauze ging iedereen creatief aan de slag gegaan met het maken van een visionboard: een visuele weergave van jouw droom die je kan inspireren jouw ideeën te realiseren en je focus helpt te behouden.

Tot zover het verslag van 1 november. De volgende editie van Werkcafé Live is op dinsdag 6 december.
Reacties, vragen of opmerkingen zijn welkom via marjolein@werkcafe.nl