Verslag Werkcafé Live 7 maart

Opnieuw werd het Werkcafé Live in Deventer op 7 maart druk bezocht. Er stonden weer vier mooie workshops op het programma om werkzoekenden een stapje verder te helpen in hun zoektocht naar werk. Hieronder doen deelnemers verslag.

Netwerkgesprek. Door John.

Deze leerzame workshop werd gegeven door Heske Bezem, medewerker van de Vrijwilligerscentrale Deventer die naar eigen zeggen, blij wordt van het geven van trainingen. Ze werd ondersteund door stagiaire Romy, die communicatie studeert bij Saxion. Deze workshop ging vooral in op de vraag wat je nu het beste kunt vragen tijdens een netwerkgesprek. Aan het eind van de workshop kregen we nog wat tips om überhaupt zover te komen dat je een afspraak hebt gemaakt met iemand binnen het bedrijf van je voorkeur om een netwerkgesprek mee te kunnen voeren.

Heske opende de sessie met een laagdrempelige variatie op het voorstelrondje: Uit een vijftigtal foto’s en plaatjes met allerlei voorstellingen (van bloemen, vergezichten, mensen en dingen tot meer abstracte beelden) kozen we een plaatje dat ons aansprak. Daarna mochten we één voor één kort iets vertellen over waarom die keuze ons zo aansprak. Een leuke manier om zowel jezelf voor te stellen als een idee te geven waar je voor staat.

“Het is belangrijk om vooraf goed helder te hebben wat je wilt bereiken met je gesprek, wat je doel is” benadrukte Heske. Dit doel kan van alles zijn. Je wilt weten of een bepaalde functie bij je past; je wilt nagaan of het beeld van bijvoorbeeld de sfeer in een bepaald bedrijf klopt met jouw beeld ervan; je bent oprecht geïnteresseerd in het produkt of de dienst en wilt daar graag met de eigenaar over praten. Het uiteindelijke doel van netwerken in het algemeen is leuk werk vinden waar je ook nog eens goed voor wordt betaald, maar het netwerkgesprek is gericht op het krijgen van relevante informatie om naar dat grote doel te kunnen toewerken.

Voor de eerste oefening werden we in tweetallen opgedeeld en gevraagd om drie vragen te bedenken die we in een netwerkgesprek zouden kunnen stellen.Daarna hebben we die “klassikaal” besproken en geëvalueerd. Er kwamen veel goede vragen voorbij! Vele werden dan ook driftig overgepend. Na de pauze gingen we, ook weer in tweetallen, een netwerkgesprek oefenen, waarbij de ene deelnemer de expert was en de andere een vragenstellende netwerker. Na een korte evaluatie werden de rollen omgedraaid in andere tweetallen. Ook dit was een leerzame oefening, die ondermeer duidelijk maakte dat de angst om vragen te stellen vaak ongegrond is omdat de experts (in deze workshop, maar ook ‘in het echt’) heel enthousiast zijn om over hun werk en/of bedrijf te praten. Door het zelf aan den lijve te ervaren is ook deze drempel voor velen grotendeels weggenomen, had ik het idee. Tot slot van de workshop kregen degenen die daar behoefte aan hadden, de gelegenheid om via de groep een oproepje te pitchen. Met vragen als: “Wie kent iemand die me meer kan vertellen over …?” of “Ik wil me graag omscholen tot … wie kent iemand die dat werk al doet?” Er werden al snel telefoonnummers en e-mailadressen uitgewisseld, precies zoals netwerken bedoeld is. We hebben met z’n allen veel meer nuttige kennis(sen) dan we denken!

Reset van Lichaam & Geest. Door Miranda.

Het is voor de meeste mensen niet eenvoudig om de continue stroom aan gedachtes stop te zetten. Pleun Schuurman van Ogenblik nu heeft ons geprobeerd te laten ervaren dat het wel kan door je hersenen en lichaam opdrachten te geven die onverenigbaar zijn met die stortvloed aan gedachtes. Het is hard werken maar het kan!

Hoe fijn is het als je met vrij eenvoudige trucjes je gedachtestroom kunt stoppen, daar ben ik deze middag achtergekomen en anderen hopelijk ook … Dank je wel Pleun!

Persoonlijk cv. Door Maria

Jannet Douwes gaf in deze workshop veel tips over hoe je een pakkend cv schrijft zodat het opvalt bij de recruiter. En dat een cv vaak belangrijker is dan een motivatiebrief omdat recruiters daar het eerst op selecteren. Ook gaf ze aan dat je kan abonneren op digitale nieuwsbrieven van recruiters zodat je op de hoogte blijft van de veranderingen omtrent solliciteren.

Een cv moet in een oogopslag een duidelijk en actueel beeld van jou geven! Vergeet daarbij niet een goede profielfoto te maken. De recruiter let op: naam, huidige functie, vorige functie, start en einddatum vorige functie. Zorg dat dit duidelijk vermeld staat en dat je tijdens een sollicitatiegesprek alle vragen kan beantwoorden over je cv, liefst met voorbeelden.

Iedere vacature heeft een apart cv nodig, dus steeds opnieuw maken! Laat de competenties& kennis die in de vacature genoemd worden terugkomen in jouw cv. Het handigst is om een moeder cv te maken met al jouw werkervaring die je voor jou zelf bewaard. Voor elke sollicitatie maak je een nieuw op het bedrijf en functie aangepast cv.

Stel jezelf de vraag: Wat maakt mij uniek? Wat kenmerkt mij? Hoe ben ik in mijn werk? Dit alles in twee regels benoemen op jouw cv.

Aaltje Vincent heeft “het grote sollicitatie werkboek” en boek over” linkedin” geschreven. Dit is in de bibliotheek te lenen. Van haar zijn meerdere YouTube filmpje te bekijken waar ze advies geeft en waaar je ook een sollicitatie gesprek kan oefenen. Deze websites zijn zeer handig: www.aaltjevincent.nl, www.sollicitatieLAB.nl (heeft de 16 beste Cv’s), www.werf-en.nl (vakblad voor recruiters), www.sollicitatiedokter.nl.

Vooraf waren vragen en cv aan Jannet doorgemaild. Zij gaf aan iedereen persoonlijk advies en tips. Hierdoor werd het een interactieve en praktische workshop.

Starten van een onderneming. Door Eef

Voor deze workshop hadden zich 18 deelnemers opgegeven welke nagenoeg allemaal aanwezig waren. Het was dus een goed bezochte sessie die onder de bezielende leiding van Miranda Straver werd gegeven. Miranda is office manager/bedrijfsadviseur bij het Ondernemershuis in Deventer. Daarnaast is ze mede eigenaar van Van Hanze (bedrijfsadvies en business control), dus een ondernemende dame met veel kennis op het gebied van bedrijfsvoering en advies voor (startende) zelfstandigen en bedrijven. Kennis die ze tijdens de workshop ook ruim deelde met de deelnemers. De deelnemers waren divers, met uit een brede variatie aan werkervaring/achtergrond en leeftijd. Ook de mate waarin men het idee had om als zelfstandige aan het werk te gaan en de fase van de daaraan gerelateerde aktiviteiten liepen vrij sterk uiteen. Er viel in het begin nog wel enige voorzichtigheid te bespeuren met het in de groep delen van de individuele plannen. Contrete businessplannen kwamen er dan ook niet op tafel, wel een hoop enthousiasme.

De openingsvraag van de middag was: “Welke verschillen zijn er tussen werken in loondienst en werken als zelfstandige?”
De deelnemers konden spontaan een flink aantal verschillen aangeven en daarnaast had Miranda een mooi overzicht gemaakt op een A4-tje. Ook kwamen onderwerpen als de mogelijkheden die het UWV biedt om te beginnen als zelfstandige en wijze waarop de fiscus kijkt naar een ondernemer aan bod. Alle onderwerpen werden interactief behandeld waardoor ook veel vragen direct konden worden beantwoord. Vervolgens kwam ook het contreet op papier zetten van je ondernemersplan aan de orde. Hiervoor zijn diverse modellen te gebruiken, tijdens deze sessie werd het “Business Model Canvas” gehanteerd. Na de uitleg door Miranda waren er 4 deelnemers die hun businessidee aan de hand van dit model in gingen invullen, bijgestaan door de overige aanwezigen. Het werken en brainstormen in deze kleine groepen was erg inspirerend. Tenslotte werd mooi aangegeven dat voor verdere vragen, infomatie en hulp bij het starten als zelfstandige of het beginnen van je eigen onderneming het Ondernemershuis er is.
Het Ondernemershuis is net als het Werkcafé een stichting die o.a. ook gratis diverse workshops geeft voor startenden. Kijk op hun website voor meer infomatie www.ondernemershuis-deventer.nl

P.s. op 17 maart a.s. is de feestelijke opening van het nieuwe onderkomen van het Ondernemershuis in De Gasfabriek aan de Zutphenseweg (in hetzelfde pand als het Werkcafé).

 

Tot zover het verslag van het Werkcafé Live van 7 maart. Het volgende Werkcafé Live vindt plaats op dinsdagmiddag 4 april.

Jorine Wolf