Verslag Werkcafé Live 6 maart

We hebben een nieuwe locatie gevonden voor Werkcafé Live waar we vaker terecht kunnen: vergader- en partycentrum “De Horst”. Voor iedereen stond een kop koffie of thee klaar met een koekje of een paaseitje. Er was keuze tussen drie workshops met diverse thema’s, alle gericht om werkzoekenden een stapje verder te helpen in hun zoektocht naar werk.  Hieronder doet een aantal deelnemers verslag.

Afscheid nemen en een stap vooruit

Verslag door Anneke

Martijn Meima, eigenaar van “intuïtief ondernemen”, ging professioneel, respectvol en creatief om met iedereen én met wat er gebeurde die middag. De workshop was een kolfje naar mijn hand: Bezig zijn met de niet zichtbare beweegredenen, waardoor e.e.a. in het leven anders loopt dan wij denken te willen. Het onderbewuste heeft vele malen meer inbreng dan ons bewuste deel, vergelijk het maar met een ijsberg met een verhouding van 10/90% boven/onder water.

Geen wonder dat we, de deelnemers, tot nu toe nog geen baan hebben gevonden. Als alle oude verhalen harder schreeuwen dan dat wat we met ons hoofd kunnen bedenken dan schiet het niet op, we zullen echt naar ons gevoel moeten luisteren. We hebben van Martijn een manier in handen gekregen waarmee we ons onderbewuste kunnen beïnvloeden op een positieve manier. We hebben gezien hoe dit kan en het ook zelf ervaren door te DOEN.

Een klein deel van de deelnemers “had hier niets mee”, het merendeel had gelukkig het gevoel hier werkelijk voordeel bij te kunnen hebben. Die meeste gezichten zagen er aan het eind opgeruimder uit dan aan het begin van de bijeenkomst. Wat mij betreft: een heel geslaagde bijeenkomst.

Rest me nog een oprecht dankjewel voor Martijn, de organisator(en) en de andere deelnemers. https://www.intuitiefondernemen.nl/

Prikkelende sollicitatievragen

Verslag door Rosalien

Na een welkom door Celine Curiel, initiatiefnemer van het Werkcafé en directeur bij Stichting Werkcafé, gingen de workshops van start. Daarbinnen vinden de mooiste leer- en netwerkmomenten plaats.

Voor de workshop ‘ Prikkelende sollicitatievragen”, begeleid door kunstdocent en coach Aimée Scheltens hadden 14 deelnemers zich ingeschreven. Na het voorstelrondje met verrassend veel verschillende werk/ervaringsverhalen gaf Aimée een korte uitleg over de STAR-methode. Dit is een methode om op een gestructureerde wijze vragen te stellen tijdens sollicitatieprocedures.

STAR staat voor situatie, taak, aanpak en resultaat. Er wordt over feitelijk gedrag gepraat en laat datgene zien wat je daadwerkelijk kan en hoe je functioneert op de werkvloer. Ook kwam aan de orde dat het slim is om je te verdiepen in de functie en het werkklimaat van de werkplek waarop je gaat solliciteren. Tevens werd aangeraden om naast deze verdieping en oriëntatie ook contact op te nemen met de werkgever. Al deze informatie geeft je een goede basis om te besluiten op de vacature te reageren.

Omdat we binnen de deelnemende groep met veel verschillende beroepsgroepen te maken hadden, riepen bepaalde onderwerpen veel verschillende reacties op. Bijvoorbeeld hoe bedrijven en organisaties met sollicitaties en afwijzingen omgaan. Verschillende fanatieke deelnemers die al veel ervaring hebben met solliciteren gaven aan veel met LinkedIn te werken. Als je een contactpersoon van een bedrijf of organisatie waar je gesolliciteerd hebt, doorverwijst naar je LinkedIn-pagina, kan je meteen zien of ze interesse tonen in je opgestelde profiel en welke kwaliteiten en werkervaring je hebt.

Tijdens het tweede gedeelte van de workshop gingen we in tweetallen actief aan de slag met  ‘Onverwachte sollicitatievragen die toch veel zeggen over de kandidaat’, die we op papier al door hadden kunnen lezen. Het gaat hierbij om 9 onderscheidende, beter voorspellende vragen. Vragen die een laagje dieper duiken, die meer zeggen over hoe een kandidaat denkt, hoe zij of hij handelt, wat haar/zijn waarden zijn en wat haar/hem motiveert.

Deze 9 vragen die meer over een kandidaat onthullen dan het standaardrepertoire zijn verzameld door LinkedIn 2017.Voor degene die geïnteresseerd zijn, zie website  https://www.werf-en.nl/9-onverwachte-sollicitatievragen/

Na een onderbreking voor een kop thee/koffie gingen alle tweetallen weer enthousiast aan de slag met de vragen. Je kon starten met de vragen die je het meeste aanspraken of ze alle 9 met elkaar doornemen. Je speelde tevens om beurten allebei de beide partijen, die van sollicitant en werkgever. Er ontstond al snel een actieve en serieuze ‘werk’ sfeer waarin gelukkig ook veel werd gelachen.

Tijdens dit sollicitatierollenspel konden we gebruik maken van de 19 meest gestelde gedragsvragen die we ook op papier gekregen hadden. https://bookboon.com/blog/2014/01/star-methode-19-voorbeelden-van-vragen-tijdens-het-sollicitatiegesprek-2

Na afloop van deze activiteit hebben we met elkaar onze ervaringen besproken en kwamen de 9 gekozen vragen aan de orde. Uiteraard met de verfrissende inbreng en heldere bijdrage van Aimée. Tijdens deze evaluatie bleek dat sommige vragen op verschillende manieren geïnterpreteerd werden,  wat de nodige discussie met zich meebracht. Goed om te ervaren hoe ieder mens ook hierin weer uniek is en een eigen denkpatroon hanteert. Ook viel op dat iedereen zo zijn voorkeur had voor bepaalde vragen. De een kon er goed mee uit de voeten, terwijl de ander zijn vraagtekens erbij zette.

Alles bij elkaar heeft de enthousiaste en gemêleerde groep deelnemers genoten van een leerzame middag. Bedankt Aimée en medewerkers van het Deventer werkcafé live! Ik kijk terug op een zinvolle middag waarin zowel veel gelachen werd als hard gewerkt.

 

Succesvol aan het werk via het uitzendbureau

Verslag door Marja

Sandra Berenpas, Lindy Baltus en Noortje Dickmann van Timing Uitzendbureau verzorgden deze workshop.Als basis werd een  presentatie gebruikt die gemaakt is door de gezamenlijke uitzendbureaus in samenwerking met het UWV en ABU en speciaal is opgezet voor werkzoekenden.

We startten met een voorstelronde waarbij iedereen zijn/haar naam noemde en iets over zichzelf vertelde aan hobby’s, talenten, ex-werk of te wensen werk. Het was een grote verscheidenheid aan verhalen, waarbij de mens achter het verhaal duidelijk zichtbaar werd evenals de motivatie.

In de presentatie waren een aantal stellingen opgenomen. Door bij op de grond neergelegde vloerstroken met: “ja”, “nee”, “?”, “!” te gaan staan, kon je in eerste instantie je mening kenbaar maken. Daarna werd erover gediscussieerd. Enkele stellingen waren:

  • “Een gesprek bij een uitzendbureau is hetzelfde als solliciteren bij een werkgever”.
  • “Ik ben zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan bij een uitzendbureau”.
  • “Het uitzendbureau investeert in mij”.

Hoe het in zijn gang gaat als je besluit bij een uitzendbureau in te schrijven en vervolgens bij een werkgever terechtkomt, wordt duidelijk uitgelegd. We hebben een aantal tips gekregen die helpen bij het succesvol solliciteren:

  • Zet een foto op je cv, de mensen van het uitzendbureau hebben zo een beeld van je.
  • Laat als werkzoekende van je horen, schroom niet contact op te nemen met het uitzendbureau (digitaal en telefonisch), bijv. als je wijzigingen hebt in je cv.
  • Zie je een leuke vacature en je bent niet uitgenodigd, neem zelf het initiatief en reageer.
  • Toon je gemotiveerd en leerbaar, blijf nieuwsgierig.

Als je bij Timing als flexwerker in dienst dan is het mogelijk cursussen te volgen. Timing biedt 15 online cursussen aan, maar ook aanvullende cursussen als BHV of Nederlandse taal zijn opties. Hier is geen leeftijdsgrens voor.  Wat bij de deelnemers naar voren kwam is dat het contact met een uitzendbureau tegenwoordig afstandelijker lijkt doordat veel digitaal gaat. Toch is contact nog steeds belangrijk, zie ook de tips. Volgens Timing heeft ook de oudere sollicitant kansen. Een mogelijkheid is naar de banen te kijken waarin een tekort is en eventueel een omscholing te doen.
Vacatures blijken nog een tijdje op de site te blijven staan, ook al zijn ze ingevuld. Dit kan verwarring en teleurstelling scheppen. Vacatures zijn regiogebonden en plaatsgebonden. De Timing bureaus in de regio hebben contact met elkaar, kunnen elkaar kandidaten toespelen. Daarom kan het voorkomen dat je voor een vacature in een andere plaats moet solliciteren bij Timing aldaar.
De dames van Timing worden bedankt voor het geven van de presentatie en de aandachtige wijze waarop ze de vragen beantwoordden en opmerkingen toelichtten.

 

 

===============

Tot zover het verslag van het Werkcafé Live van 6 maart met extra dank aan de drie deelnemers die deze keer de verslagen maakten. Graag tot ziens bij het volgende Werkcafé Live op dinsdagmiddag 10 april 2018.