Informatie

Werkcafé is eigendom van en gedeponeerd door Stichting Werkcafé te Bussum. Wilt u meer weten over Stichting Werkcafé en haar projecten, neem dan contact op met Celine da Silva Curiel: celinedasilvacuriel@gmail.com.

Stichting Werkcafé stelt zich ten doel werkzoekenden te ondersteunen en te “empoweren” door:

  • lotgenotencontact te faciliteren, zowel online als offline
  • relevante informatie aan te bieden
  • werkervaringsplekken aan te bieden
  • beeldvorming rondom werklozen en uitkeringsgerechtigden te verbeteren: ‘het kan iedereen overkomen’

“Ik kom niet meer, want ik heb dankzij jullie een baan gevonden!!”

Werkcafé Live

De stichting is nu actief in Rotterdam, Den Haag,  Kromme Rijn – Heuvelrug en Deventer. De stichting organiseert maandelijks live bijeenkomsten in voornoemde steden onder de naam Werkcafé Live. Tijdens de live bijeenkomsten worden workshops aangeboden en krijgen bezoekers de kans om te netwerken. De live bijeenkomsten hebben als doel om de bezoekers te laten voelen dat ze niet alleen staan, dat ze zich niet hoeven te schamen en dat ze kunnen vragen waar ze behoefte aan hebben, zonder de (dwingende) aanwezigheid van instanties.

“We hebben een hele goede, leerzame en inspirerende dag gehad in Rotterdam!”

Werkervaringsplekken

In Rotterdam, Den Haag en Kromme Rijn – Heuvelrug worden bovendien 5 tot 15 werkervaringsplekken geboden aan mensen uit de doelgroep. Zij vormen de redacties van de websites rotterdam.werkcafe.nldenhaag.werkcafe.nl en krommerijn-heuvelrug.werkcafe.nl.

“Ik vind ‘t zo goed wat jullie doen, doorgaan!!”

Website

Leden van het Werkcafé-team leren samenwerken, omgaan met deadlines, journalistieke vaardigheden en interviewen. Ook doen zij ervaring op met sociale media, netwerken en het vergaren van informatie. Bezoekers en redactieleden kunnen op de website ook ervaringen met elkaar delen en elkaar een hart onder de riem steken. Er worden regelmatig tips gegeven over werk zoeken, netwerken en solliciteren, omgaan met een klein budget of de weg vinden in het woud van regeltjes en hulpinstanties.

Er is bovendien ruimte om frustraties te spuien maar vooral om inspiratie op te doen om de weg naar werk terug te vinden. De basis van de Werkcafés is een website met blogfunctionaliteiten waar deelnemers aan de community niet alleen hun verhaal kwijt kunnen, maar ook discussies kunnen aangaan en steun kunnen vragen. De website bevat daarnaast een redactioneel gedeelte met informatie in de vorm van artikelen, interviews, tips en doorverwijzingen naar relevante artikelen in de media.